Nyheter & inspiration

Ny sammanställning av SKL: ”Kommunerna och besöksnäringen”

Nyligen släpptes SKL sin sammanställning av sin enkätundersökning ”Kommunerna och besöksnäringen”. En mycket intressant läsning där man konstaterar att över 60 % av alla kommuner tycker att besöksnäringen har fått ökad prioritet de sista fem åren.

Vidare är utvecklingen av branschen tydlig då den idag till 74% sorterar under kommunstyrelsen mot ca 28% för drygt 20 år sedan. Avslutningsvis ser 9/10 kommuner ljust på besöksnäringens framtid då man spår att besökarna kommer att öka i sin kommun där ökad samverkan mellan aktörer, kommuner och regioner bedöms vara nyckelfrågan. Läs den!

https://issuu.com/sverigeskommunerochlandsting/docs/7585-708-4

Kontakta oss

Kontakta oss