Nyheter & inspiration

Stark utveckling av besöksnäringen i Östra Mellansverige

De fem länen Uppsala, Örebro, Östergötland, Västmanland och Södermanland finns samlade inom ramen för Östra Mellansverige.
Tillsammans släppte man tillsammans i mitten på maj nya indikatorer för besöksnäringen.

Syftet är att belysa besöksnäringen i Östra Mellansverige med utgångspunkt från ett antal tillväxtrelaterade indikatorer vars innehåll ska bygga på offentlig och tillgänglig statistik, ska kunna tas fram mot en låg kostnad samt ska vara uppdateringsbar med en låg arbetsinsats.
 
Indikatorerna redovisas efter tre områden:
– Branschens utveckling
– Trender
– Regionalekonomiska effekter
 
Inom områdets antal sysselsatta är det Östgötaregionen som toppar med närmare 4 800 sysselsatta, före Uppsala med närmare 3 400 personer.
Satt i ett utvecklingsperspektiv växer Östergötland snabbast med en utveckling på 20% jämfört med 2010.
 
Ur ett trendperspektiv dominerar Östgötaregionen även här med det största utbudet av hotell, stugbyar, och vandrarhem. Satt i ett utvecklingsperspektiv uppvisar Örebro snabbast utveckling med en tillväxt på 27% jämfört med 2010.
Antalet gästnätter är också störst i Östergötland med ca 1 825 000 st. En utveckling med 27% sedan 2010.

Indikatorerna är uppdaterade av Kontigo>>
Samtliga indikatorer finns presenterade här >>

Om rapporten:
2014 startades en gemensam satsning mellan Västmanland, Uppsala, Sörmland, Örebro Län och Östergötland med gemensamma resurser för analys av besöksnäringen i regionerna, Regionalt forum för turismanalys. Den första rapporten publicerades var 2014. Nu publiceras den tredje, för 2018. Rapporten redovisar bland annat hur branschen ser ut efter demografi, hur mycket den omsätter samt hur många personer den sysselsätter.

Kontakta oss

Kontakta oss