Nyheter & inspiration

Hultsfred släppte hett logistikläge

Place Promotion har arbetat nära Hultsfreds kommun inför försäljningen av fastigheten ”Batteriet”.
Det 94 000 kvadratmeter stora området är en logistisk knutpunkt och når ca 6,5 miljoner slutkunder inom en körtid på fyra timmar.
Ett starkt logistiskt servicesystem med Schenker, logistiktunga IKEA Industry och DSV Roads finns som närmsta grannar på det strategiska läget bredvid riksväg 23/34. I veckan lanserades fastigheten på marknaden.

Det senaste året har vi i förberedelsearbetet inför försäljningen av fastigheten ”Batteriet” arbetet tillsammans med Hultsfreds kommun.
Det är mark på fastigheten ”Batteriet” som företag och verksamheter nu får möjlighet att förvärva. Det totalt 94 000 kvadratmeter stora området styckas i flexibla tomter för att passa en bredd av intressenter. Fastigheten ligger granne med Schenker, logistiktunga IKEA Industry och DSV Roads och erbjuder därmed ett väl utvecklat servicesystem inom logistik.

Fastigheten har en rik historia och under 47 år har här tillverkats batterier, bland annat under varumärket Varta. Fastigheten ägs idag av Hultsfreds kommun och den har förberetts för exploatering genom ett omfattande saneringsarbete. Den pågående detaljplanen väntas antas under våren 2020. Därefter finns möjlighet till köp av mark och ansökan om bygglov.

Investeringsprospekt, körtidsanalyser och kommunikation
Som en del i arbetet har vi tillsammans med Hultsfreds kommun tagit fram ett investeringsprospekt. Prospektet förtydligar detaljer om fastigheten men också förutsättningar och potential för utveckling.
Området har en marknadspotential av ca 6,5 miljoner slutkunder inom en körtid av fyra timmar. År 2030 är samma område prognostiserat till 7,1 miljoner människor vilket pekar på en stark tillväxt.

Marknadsföringen av fastigheten kommer göras genom uppsökande personliga kontakter med företag inom utvalda segment, PR samt via marknadsföring i digitala medier. En webbsida för fastigheten finns också framtagen tillsammans med en visionsfilm.

Logistikbranschen, handelscenter och radhus för företag
Baserat på den geografiska positionen är logistikbranschen en möjlig grupp som kan marknadsutveckla på fastigheten. Aktörer som är i behov av att komplettera sitt svenska logistiska system där Hultsfred och Kalmar län behövs som viktig pusselbit. Exempel är investerare och företag som vill utveckla sin säljkanal e-handel, 3PL-företag och fastighetsägare som vill växa inom segmentet logistikfastigheter.

Sedan tidigare står det klart att företaget Borgkrona planerar en större etablering i området, ”Handelsplats Oskar”. Därtill ser HKIAB, Hultsfreds Kommunala Industri AB över intresset av så kallade ”radhus för företag” på fastigheten.

– Vi står redo och ser fram emot att få utveckla klassisk mark för modern användning, säger Lars Gjörloff, utvecklingschef på Hultsfreds kommun.

Lanseringen gav fint resultat i media både lokalt, regionalt och via branschmedia.

Läs mer om Batteriet här: https://batteriet.hultsfred.se/

Läs artiklar om projektet här:
Hultsfreds kommun
Dagens Hulstfred
Fastighetssverige.se

Kontakta oss

Kontakta oss