Nyheter & inspiration

Vi skapar marknadsföringsplattform för Rimforsa

Vi är mycket glada över det stora förtroende att leda Kinda kommuns arbete med att skapa en helt ny marknadsföringsplattform för den vackra platsen Rimforsa. I förra veckan startades arbetet med workshop på profilbäraren Rimforsa Strand.

Det var högt till tak och goda inspel som levererades från arbetsgruppen under den förberedande workshopen som blev det riktiga startskottet för projektet.

Tomas Långdahl leder work shop
Tomas Långdahl ledde work shopen tillsammans med Joakim Ljungqvist.

Kommunens ambition är att marknadsföringsplattformen ska ses som ett samlat styrdokument och fungera som stöd och verktyg för hela kommunen. Syftet är att förtydliga hur kommunikationen ska stärka och ge en attraktiv och entydig bild av Rimforsa. Något både invånare, ambassadörer, profilbärare samt närings- och föreningsliv kan bära tillsammans med den kommunala organisationen.

En ambition helt i linje med dagens ökad konkurrens som ställer höga krav på platsers förmåga att organisera sitt samlade strategiska marknadsföringsarbete. I dag räcker det inte enbart med en bra produkt för att en plats ska utvecklas positivt. Det krävs också att marknaden känner till platsen och vad den erbjuder. Vi arbetar utifrån inriktningen att en plats som har en tydlig, särskiljande och relevant marknadsföringsplattform gör det lättare för målgrupper att ta beslut om boende, besök och investeringar.

Projektet kräver, som alltid vid processer kring platsmarknadsföring, bred lokal förankring varför flera referensgrupper med representation från både kommun, föreningsliv och näringsliv kommer att involveras.

”Vi ser fram emot det fortsatta spännande arbetet med Place Promotion och känner en trygghet i företaget. Deras erfarenhet är precis vad vi behöver för att komma vidare och ta nästa steg i denna process för att fortsätta utveckla Kinda och Rimforsa”, säger Malin Forsberg, Informations- och marknadsföringsansvarig i Kinda kommun.

Marknadsföringsplattformen ska sedan ligga till grund för en marknadsföringsplan med inriktningen att Rimforsa och Kinda kommun ska vara en attraktiv plats att leva, besöka och verka i. Plattformen ska fungera som en verktygslåda för budskap som gör det möjligt att paketera önskat innehåll på ett attraktivt, konsekvent och långsiktigt hållbart sätt gentemot utvalda målgrupper.

Kontakta oss

Kontakta oss