Invest

Så attraherar ni investeringar, etableringar och intäkter genom proaktiv marknadskartläggning.

Kommuner och regioner behöver stärka sin attraktivitet genom att attrahera investeringar och etableringar. Och företag behöver ha ett strukturerat arbetssätt mot befintliga och nya kunder.

Vi har stor praktisk rutin av både nationell och internationell marknadsföring och av investeringsfrämjande arbete. Tack vare vår egen erfarenhet har vi utvecklat ett nära samarbete med flera samarbetspartners både i Sverige och utomlands. Något som ger våra kunder både ett nationellt och internationellt perspektiv. I de uppdrag som vi arbetar med är vår ambition att ständigt utveckla anpassade och pragmatiska lösningar som ger ett bra resultat.

Typiska frågeställningar från kommuner och regioner

  • Vi har ledig mark – vad ska vi utveckla och hur ska vi göra för att locka investeringar och etableringar?
  • Vilka aktörer ska vi kontakta och på vilket vis?
  • Hur kan vi presentera våra investeringsmöjligheter på ett attraktivt och tydligt vis?
  • Vilka styrkeområden har vi och hur ser vårt värdeerbjudande ut?

Typiska frågeställningar från företag och investerare:

  • Hur kan vi förstå marknadens behov och skapa skräddarsydda lösningar?
  • Hur kan vi identifiera nya samarbetspartners genom s.k. lead- och prospektgenerering?
  • Hur kan vi öka vår intäktsbas? Hur kan vi systematisera, gradera och prioritera vårt försäljningsarbete?

Våra verktyg:

Uppsökande verksamhet, paketeringsarbete, wrkshops, föredrag och coachning

Kontakta oss

Kontakta oss