Analys

Vi analyserar marknader och tar fram kvalificerat beslutsunderlag efter era ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar.

För att kunna konkurrera effektivt och stärka sin attraktivitet på en plats eller marknad behövs en genomarbetad strategi som är utvecklad med tanke på de speciella förhållanden som råder hos just er. Grundförutsättningen för att kunna utveckla en framgångsrik strategi är en aktuell och relevant analys genomförs av hög kvalitet.

Analyser genomförs ofta i samband med att högre krav ställs på tillväxt och utveckling. Då uppstår behovet av att ha tillgång till rätt beslutsunderlag, inte minst i offentliga organisationer såsom kommuner och regioner.

Vi arbetar nära flera nationella och internationella samarbetspartners som arbetar med flera marknadsledande globala aktörer inom plats- och företagsutveckling. Tillsammans kan vi tillhandahålla nödvändiga analyser för att hitta rätt balans mellan potential och investeringar.

Typiska frågeställningar från kommuner och regioner:

• Vilken typ av koncept ska vi utveckla och hur ser den marknadsmässiga och ekonomiska potentialen ut?
• Vi behöver ta fram beslutsunderlag om möjlig konceptutveckling, tillväxt- och attraktivitetsstrategier?
• Hur uppfattas vår plats/kommun/region idag?

Typiska frågeställningar från företag och investerare:

• Vilka nya produkter bör vi investera i -och hur kan dessa stödja vår verksamhet på bästa vis?
• Vad tycker våra befintliga kunder om oss idag?

Våra verktyg:

Undersökningar, djupintervjuer, digitala enkäter, fokusgrupper och omvärldsbevakning

Kontakta oss

Kontakta oss