Kommunikation

Vi hjälper platser och företag att aktivera sina varumärken med rätt kommunikation inom design, webb och events.

För att aktivera ert varumärke krävs rätt kommunikation och rätt aktiviteter. Vi hjälper er med all kommunikation, oavsett målgrupp och kanal.

Med mångårig erfarenhet och brett nätverk skapar vi kommunikation i alla former och prisklasser.

Vi hjälper dig att nå ut med ert varumärke till dina kunder på ett professionellt sätt, oavsett om det handlar om design, webb, events eller digitala medier.

Typiska frågeställningar från kommuner och regioner:

  • Hur skapar vi uppmärksamhet om vår plats?
  • Vilka aktiviteter kan vi skapa för att attrahera nya invånare, företag och besökare?
  • Hur stärker vi stoltheten bland våra medborgare?
  • Hur kan vi kommunicera vårt arbete med att utveckla vårt företagsklimat?

Typiska frågeställningar från företag och investerare:

  • Hur skapar vi uppmärksamhet om vårt företag och våra produkter?
  • Hur kan vi utveckla en plan för hur vi kommunicerar med våra kunder?
  • Hur kan vi utveckla vår marknadsföring och kommunikation?
  • Vi behöver hjälp med själva genomförandet?

Våra verktyg

Design, webb, digitala medier, events och mötesplatser

Kontakta oss

Kontakta oss